VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2018/15 - Torbjörn Elensky

Debatten behöver inte färre utan bättre konflikter

Det är helt i sin ordning med hårda konflikter i debatten. Men de måste bygga på fakta och riktiga argument. I dag handlar alldeles för mycket om att misstänkliggöra och ta heder och ära av motståndare och alldeles för lite om att övertyga. Det menar författaren Torbjörn Elensky, som diskuterar det svenska samtalsklimatet med programledaren PJ Anders Linder.

Samtalet spelades in på bokmässan i Göteborg i september 2018.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast