VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Under invigningen av utställningen Paintings for the Future på Guggenheimmuseet i New York arrangerades ett symposium: Visionary - om Hilma af Klints konstnärskap och tidsandan runt sekelskiftet 1900. Där behandlades frågor som den abstrakta konstens början och dess kopplingar till vetenskapens nya landvinningar samt till de nya andliga rörelser som florerade då i USA och Europa.

Inspelat den 12 oktober 2018.