VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Del 1 av 2

Del 1 av 2. Hilma af Klint började måla abstrakt redan 1906, flera år tidigare än Vassili Kandinski och Piet Mondrian. Vem var hon egentligen och hur ska vi förstå att hennes livsverk blivit känt för världen först nu? Talare: Daniel Birnbaum - The Incredible Legacy of Hilma af Klint, Julia Voss - 5 Things One Should Know About The Life of Hilma af Klint, Tracey Bashkoff - Parallel Visionaries: Hilla Rebay and Hilma af Klint. Moderator: Patricia Berman.
Ett symposium som arrangerades i samarbete mellan Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och Guggenheim Museum i New York.

Inspelat den 12 oktober 2018.

 

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Under invigningen av utställningen Paintings for the Future på Guggenheimmuseet i New York arrangerades ett symposium: Visionary - om Hilma af Klints konstnärskap och tidsandan runt sekelskiftet 1900. Där behandlades frågor som den abstrakta konstens början och dess kopplingar till vetenskapens nya landvinningar samt till de nya andliga rörelser som florerade då i USA och Europa.