VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Del 2 av 2

Del 2 av 2. Teosofi, en andlig lära som grundades i New York 1875 fungerade som inspirationskälla för många av de tidigare abstrakta konstnärerna. Vad bestod dess lära av och hur kan vi förstå den idag då den dyker upp i samtida konst? Talare: Isaac Lubelsky - New York 1875: The Birth of Theosophy, Linda Dalrymple Henderson - Visions of Space and Matter: Hilma af Klint in Her Occult/Scientific Context, Marco Pasi - Afterthought Forms: The Changing Role of Esotericism between Modern and Contemporary Art, R.H. Quaytman - +x, Chapter 34. Moderator: Patricia Berman.
Ett symposium som arrangerades i samarbete mellan Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och Guggenheim Museum i New York.

Inspelat den 12 oktober 2018.

 

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Under invigningen av utställningen Paintings for the Future på Guggenheimmuseet i New York arrangerades ett symposium: Visionary - om Hilma af Klints konstnärskap och tidsandan runt sekelskiftet 1900. Där behandlades frågor som den abstrakta konstens början och dess kopplingar till vetenskapens nya landvinningar samt till de nya andliga rörelser som florerade då i USA och Europa.