VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Swift med Alfred Sjödin

Jonathan Swift (1667–1745) var född i Dublin men till sin härkomst engelsman. Under många år eftersträvade han en karriär i moderlandet, som minister eller i varje fall biskop, men fick nöja sig med att bli domprost i sin födelsestad. Hans giftiga, satiriska skrifter kom att utgöra ett oöverstigligt karriärhinder.

Ständigt stred Swift för frihetens sak, mot inskränkthet och girighet, mot intolerans och förtryck. Ur hans penna flöt pamfletter, poesi och romaner, allting slukat av en läslysten allmänhet.
Filosofi doktor Alfred Sjödin, som disputerade på en avhandling om den svenske 1700-talsförfattaren Johan Gabriel Oxenstierna, samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i december 2018.

 

Sändningstider

2019-07-02 kl. 21:00

2019-07-03 kl. 15:30

2019-07-04 kl. 17:00

2019-07-05 kl. 14:00

2019-07-06 kl. 07:00

2019-07-08 kl. 00:00

2019-07-08 kl. 23:00

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.