VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren

I delstaten Maharashtra i västra Indien häckar orientkungsfiskaren. Den föder upp sina ungar under monsunperioden vilket bjuder på allehanda utmaningar.

Originaltitel: Flying Rainbow.

Produktion: INDIAN WILDERNESS 2016.

 

Sändningstider

2019-02-05 kl. 20:30

2019-02-06 kl. 17:00

2019-02-07 kl. 08:00

2019-02-08 kl. 22:00

2019-02-09 kl. 16:10

2019-02-10 kl. 18:00

2019-02-11 kl. 14:10

 

Koll på kungsfiskare

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren. Orientkungsfiskaren kämpar mot monsuner, torka och rovdjur.