VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren

I delstaten Maharashtra i västra Indien häckar orientkungsfiskaren. Den föder upp sina ungar under monsunperioden vilket bjuder på allehanda utmaningar.

Originaltitel: Flying Rainbow.

Produktion: INDIAN WILDERNESS 2016.

 

Sändningstider

2019-07-30 kl. 20:00

2019-07-31 kl. 14:00

2019-08-01 kl. 08:00

2019-08-02 kl. 09:00

2019-08-03 kl. 16:10

2019-08-04 kl. 21:00

2019-08-06 kl. 00:05

 

Koll på kungsfiskare

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren. Orientkungsfiskaren kämpar mot monsuner, torka och rovdjur.