VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Nation, State and Empire

Lars Trägård skriver i Nation, State and Empire hur svenska arbetarrörelsen i början av 1900-talet skickligt använde historiska nationella symboler och mytbilder för att bygga en egen berättelse. Bilden av den fria arbetaren och kampen mot en besutten övermakt alluderade därmed i den socialdemokratiska retoriken både på Erik Gustaf Geijjers självständiga Odalbonde och Engelbrekt Enbelbrektssons frihetskamp.

Progamledare: Mats Wiklund och Erik Thyselius.

Inspelat i februari 2019.

 

Sändningstider

2019-04-02 kl. 10:40

2019-04-10 kl. 23:15

2019-04-11 kl. 17:55

2019-04-12 kl. 09:10

2019-04-15 kl. 14:40

2019-04-18 kl. 16:45

2019-04-22 kl. 00:25

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.