VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Professor Sandels nya dilemman

Del 5 av 5: Integritet

Del 5 av 5. Begreppen integritet och privatliv hör till de mest debatterade. Men när kränks privatlivet? Och vad betyder egentligen privatliv?

Originalitel: What's the right thing to do?

Produktion: PBS 2018.

 

 

Sändningstider

2020-07-10 kl. 20:00

2020-07-11 kl. 16:40

2020-07-12 kl. 14:10

2020-07-13 kl. 07:00

2020-07-14 kl. 09:20

2020-07-15 kl. 19:00

2020-07-16 kl. 21:45

 

Professor Sandels nya dilemman

Professor Sandels nya dilemman

Filosofiprofessorn Michael Sandel vid Harvard ställer oss återigen inför moraliska dilemman i det verkliga livet. Han frågar: Vad är rätt att göra? Håller man fast vid sin övertygelse eller är man beredd att ompröva den?