VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Populismens idéer med Peter Santesson

I antologin "Populismens idéer - från antikens Rom till idag" tacklas frågor om makt och vanmakt, elit och folk, pluralism och enhetlighet från igår till idag. Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, talar om folk och elit i svensk politik med programledarna Mats Wiklund och Katarina O'Nils Franke.

Samtalet spelades in i maj 2019.

 

Sändningstider

2019-08-31 kl. 20:45

2019-09-02 kl. 15:45

2019-10-15 kl. 20:45

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.