VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De framgångsrika städerna

Del 2 av 7: John Simpson

Del 2 av 7. Venedig, Florens och andra stormakter under renässans hade en tydlig identitet i sina stadsbilder. Det skapade självkänsla och stolthet. Dagens storstäder blir alltmer lika varandra, när arkitekterna ger rent hus med det förflutna och ritar byggnader i samma stil överallt. Den brittiske arkitekten John Simpson menar att arkitektutbildningen måste få ett större inslag av allmänbildning för att knyta an till varje stads historia och traditioner.

Intervjuserie inspelad i Venedig i mars 2019.

Programledare: Iain Martin.

 

Sändningstider

2019-08-11 kl. 22:00

2019-08-12 kl. 10:50

2019-08-13 kl. 17:40

2019-08-14 kl. 20:30

2019-08-15 kl. 07:00

2019-08-16 kl. 19:30

2019-08-17 kl. 16:30

 

De framgångsrika städerna

De framgångsrika städerna

Intervjuer inspelade under ett seminarium i Venedig på temat City, Civility and Capitalism, på svenska ungefär Stadsmiljö, stadsliv och pengar.