VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De framgångsrika städerna

Del 4 av 7: Yolande Barnes

Del 4 av 7. Fastighetsmarknaden och därmed också stadsbilden genomgår en dramatisk förändring världen över, menar fastighetsexperten Yolande Barnes. Under ett par generationer har pengarna styrt utvecklingen mot stora kapitalkrävande byggnadskomplex. Modern teknik gör nu små enheter lönsamma och med den återfår staden sin mångfald av verksamheter. Staden får tillbaka sin puls och blir ett plats där det ständigt händer nya saker.

Intervjuserie inspelad i Venedig i mars 2019.

Programledare: Iain Martin.

 

Sändningstider

2020-02-08 kl. 21:00

2020-02-09 kl. 18:50

2020-02-10 kl. 19:00

2020-02-11 kl. 07:50

2020-02-12 kl. 09:50

2020-02-13 kl. 17:20

2020-02-15 kl. 00:20

 

De framgångsrika städerna

De framgångsrika städerna

Intervjuer inspelade under ett seminarium i Venedig på temat City, Civility and Capitalism, på svenska ungefär Stadsmiljö, stadsliv och pengar.