VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2019: Historia och nutid

Del 6 av 13: Det moderna Frankrike och dess hemsökta förflutna

Lord Peter Ricketts, krishanterare, före detta diplomat och Storbritanniens ambassadör till Frankrike 2012-2016, menar att tre ”spöken” kommit att forma det moderna Frankrike: 1940, 1962 och 1968. I samtal med Fraser Nelson förklarar han hur dessa tre årtal kan hjälpa oss att förstå det franska etablissemangets inställning till USA och Nato, Brexit och De gula västarna.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2019.

 

Sändningstider

2020-06-28 kl. 20:30

2020-06-29 kl. 22:45

2020-06-30 kl. 09:00

2020-07-01 kl. 17:30

2020-07-02 kl. 19:30

2020-07-03 kl. 23:30

2020-07-04 kl. 07:30

 

Global Axess 2019: Historia och nutid

Global Axess 2019: Historia och nutid

"Historia och nutid" är rubriken för årets upplaga av Global Axess. Går det att dra slutsatser av händelser i det förgångna eller är människan dömd att upprepa gårdagens misstag? Hur använder auktoritära regimer det egna landets historia för att säkra makten? Vilken roll spelar den enskilda individen i historien? I programmen försöker forskare, journalister och författare besvara de olika frågorna.