VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Liberalismens idéer

Del 2 av 4: Liberalismen i världen

Del 2 av 4. Talare: Martin Kragh – Liberalismen i Ryssland, Mattias Svensson – Liberalismen som ordningsskapare, Christofer Fjellner – Hur mår liberalismen i EU? Moderator: PJ Anders Linder.

Vi lever i en tid av triumf och bakslag för liberalismen. I delar av världen har framgångarna varit stora men på andra håll går utvecklingen i allt annat än liberal riktning. Färden mot fördjupad demokrati, ökad marknadsekonomi och en stärkta medborgerliga fri- och rättigheter, som tedde sig så spikrak efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning, visar sig plötsligt kunna gå i helt annan riktning. Hur kommer det sig?

Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 september 2019.

 

Sändningstider

2019-12-06 kl. 00:00

2019-12-09 kl. 22:30

2019-12-14 kl. 17:05

2020-01-26 kl. 23:30

 

Liberalismens idéer

Vi lever i en tid av triumf och bakslag för liberalismen. I delar av världen har framgångarna varit stora men på andra håll går utvecklingen i allt annat än liberal riktning. Färden mot fördjupad demokrati, ökad marknadsekonomi och en stärkta medborgerliga fri- och rättigheter, som tedde sig så spikrak efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning, visar sig plötsligt kunna gå i helt annan riktning. Hur kommer det sig?