VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Kunskap och information med Martin Ingvar

Antologin ”Kunskap och information” bygger på ett stort antal essäer från ett seminarium i Engelsbergs bruk sommaren 2018. Martin Ingvar är hjärnforskare på Karolinska Institutet. I kapitlet ”Digital information: Ett plask i den kognitiva rymden” skriver han om språkets utveckling och hur sociala medier riskerar att påverka de sociala kognitiva funktionerna. Om detta talar han med programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Samtalet spelades in i november 2019.

 

Sändningstider

2020-02-10 kl. 16:45

2020-02-11 kl. 10:50

2020-02-14 kl. 18:55

2020-02-18 kl. 23:45

2020-02-28 kl. 21:45

2020-03-15 kl. 21:45

2020-03-19 kl. 20:45

2020-04-16 kl. 08:45

2020-04-18 kl. 19:45

2020-05-10 kl. 17:45

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.