VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 10 av 10: Presentation av Riddarhuset

Del 10 av 10. Johanna Aminoff-Winberg är historiker och författare. Sedan 20 år är hon riddarhusgenealog vid Finlands riddarhus, där stora delar av De Svenska Historiedagarna 2019 äger rum. Här berättar hon om den mäktiga byggnadens arkitektur och betydelsefulla historia.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.

 

Sändningstider

2020-09-10 kl. 20:50

2020-09-11 kl. 11:00

2020-09-12 kl. 18:00

2020-09-13 kl. 18:50

2020-09-14 kl. 13:45

2020-09-15 kl. 16:45

2020-09-16 kl. 17:45

 

De svenska historiedagarna i Helsingfors

De svenska historiedagarna i Helsingfors

”Finland och Sverige – en sammanflätad historia”. Det var temat för De Svenska Historiedagarna 2019, som arrangerades i Helsingfors den 4-6 oktober. I Riddarhusets och litteratursällskapens vackra lokaler ordnades ett stort antal seminarier i skilda ämnen, men med särskilt fokus på grannländernas gemensamma förflutna.