VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2020/05 - Nicklas Berild Lundblad

När pandemin möter IT-samhället

Spridningen av coronaviruset sker i ett helt nytt informationssamhälle. Vid liknande tidigare kriser har det funnits dominerande kanaler där myndigheter och politiska ledare har framfört sina budskap och dit de flesta människor har vänt sig. Nu finns en hel uppsjö av källor av ytterst varierande kvalitet och alla besked blir ifrågasatta.

Nicklas Berild Lundblad, fil dr och global samhällsplaneringschef på Google, pekar på vikten av inkluderande kommunikation i detta nya läge. De ansvariga behöver förklara sina beslut, redovisa sina resonemang och göra människor delaktiga. Annars kommer många inte att lyssna. Han lyfter fram Angela Merkels tal till det tyska folket den 18 mars som ett exempel på den sortens ledarskap. Förbundskanslern uppmanar till ansvarstagande men bjuder också in och lovar transparens och det kan främja trovärdighet och respekt för åtgärderna som vidtas. Nicklas Berild Lundblad samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Samtalet spelades in i mars 2020.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast