VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Svenskarna och det heliga landet

Del 8: Mia Gröndahl

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Mia Gröndahl talar om Hol Lars Larsson – Kameran gav bondpojken från Nås ett nytt liv i Palestina.
Detta är en del av ett kultur- och religionshistoriskt seminarium, om svenskarnas relation till det Heliga landet, från vikingatiden fram till 1900-talet.

Korsfarare, pilgrimer, handelsresande, diplomater, vetenskapsmän, upptäcktsresande och författare med anknytning till Palestina/Israel presenteras. Hur har svenskens syn på sig själv som kristen formats och förändrats genom århundradena? Hur gick det till när vi bytte religion? Hur avgörande var den svenska bibelöversättningen 1526? Hur kommer det sig att så många av våra 1900-talsförfattare, ofta uttalade ateister, med värme använder sig av Bibelns bildspråk?

Moderator: PJ Anders Linder.

 

Svenskarna och det heliga landet

Svenskarna och det heliga landet

Detta är ett kultur- och religionshistoriskt seminarium, om svenskarnas relation till det Heliga landet, från vikingatiden fram till 1900-talet. Inspelat i Jerusalem 17-18 februari 2020.