VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Kontrollbehov i kris

Förr i tiden var osäkerhet en självklar del av tillvaron. Människan spådde men Gud rådde. Det moderna samhället kännetecknas däremot av djup ovilja mot sådan oförutsägbarhet. Vi vill ha tydligt beräknade risker som går att planera utifrån, försäkra sig emot och helst avskaffa helt och hållet. Coronakrisen är bland mycket annat en påminnelse om att den genuina osäkerheten fortfarande är en realitet: allt låter sig inte beräknas och kontrolleras.

Hur kan denna insikt påverka vår syn på tillvaron? Samhället? Vetenskapen? Riskerna?
Om frågor som dessa samtalar fil dr Nicklas Berild Lundblad, chef för global samhällsanalys på Google, och docent Katarina Barrling.

Moderator: PJ Anders Linder.

Webbinariet spelades in den 30 juni 2020.

 

Sändningstider

2020-08-14 kl. 00:00

2020-08-14 kl. 10:30

2020-08-17 kl. 16:00

2020-08-21 kl. 19:00

2020-09-04 kl. 21:50

2020-09-05 kl. 08:00

2020-09-15 kl. 07:00

2020-09-16 kl. 18:00

2020-09-19 kl. 21:45

2020-10-05 kl. 00:00

 

Axess lunchseminarium

Axess lunchseminarium

Axess magasins chefredaktör PJ Anders Linder leder ett samtal kring ett ämne som tas upp i senaste numret av tidningen.