VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess

Thomas Gür intervjuar Ibn Warraq.

Finns det tydliga skillnader mellan det som vi kallar öst och väst? Författaren och apostaten Ibn Warraq menar att västerlandet bygger på tre grundpelare som öst saknar. Rationalism, universalism och självkritik. Detta är enligt Warraq egenskaper som bygger ett öppet och fritt samhälle, där oliktänkande har en plats vid sidan av religiös frihet och allas lika värde.

Ibn Warraq är en pseudonym som används då dödshot riktats mot honom på grund av hans kritik av islam. För sin egen och sina anhörigas skull kan han inte avslöja sin identitet.