VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

AfD-rådgivare ska rädda CDU

Hur ska CDU locka tillbaka väljare som gått till högerpopulistiska AfD? I delstaten Sachsen är frågan närmast akut: i en opinionsmätning från mätinstitutet Insa som kom strax innan jul fick CDU 29 procent mot AfD:s 25 procent.

Om resultatet står sig till valet i september innebär det att det inte går att styra delstaten med nuvarande CDU/SPD-koalition. Faktum är att ingen vet hur ett fungerande samarbete mellan kristdemokrater, liberaler och rödgröna som samtidigt ska lyckas hålla AfD utan inflytande skulle kunna se ut – om det överhuvudtaget är möjligt.    

För att undvika ett katastrofval (kristdemokraterna har ända sedan återföreningen 1990 varit den dominerande politiska kraften i delstaten) har CDU i Sachsen rekryterat statsvetaren Werner Patzelt för att ta fram partiets valplattform.

Patzelt har varit medlem i CDU sedan 1994 och undervisar sedan 28 år på Technische Universität Dresden (TU). I samband med Pegida-demonstrationerna 2014 blev Patzelt känd för en bredare allmänhet, då han avvaktade med att tolka rörelsen som ett högerextremt fenomen och i stället menade att det framförallt var ett symptom på att kommunikationen mellan politiker och delar av befolkningen hade havererat. Som relativt ensam om den positionen blev han därefter en flitigt anlitad gäst till olika nationella debatt – och nyhetsprogram.

Patzelt är en uttalad Merkelkritiker och menar att CDU:s hantering av migrationen lämnat fältet öppet för partier som AfD – och menar att partiets höga opinionssiffror i Sachsen ”inte är acceptabla”. I media är det just Patzelts relation till AfD som väcker debatt: han har flera gånger föreläst för partiet och hjälpt det med rådgivning. Enligt honom har budskapet alltid varit detsamma:

”Skilj er från rasisterna och antisemiterna, håll er och era anhängare borta från extremism, gör er inga falska illusioner om direktdemokrati och utöva er oppositionsroll inom den parlamentariska demokratins ramar”

Kritiker från SPD och De Gröna menar att rekryteringen av Patzel kan vara ett led i att bygga en bro mellan CDU och AfD. I en intervju med tidningen ”Bild” i juni 2018 uppmanade Patzel CDU att överväga ett samarbete med AfD – dock under förutsättning att partiet utvecklades från dagens systemföraktande proteströrelse till ett samarbetsvilligt konstruktivt parti. I dag säger han att målet är att genomföra tydlig CDU-politik ”utan samarbete med AfD.”  

För att bemöta anklagelserna om att vara en ”brobyggare” har Patzelt publicerat alla anteckningar och föreläsningar han hållit för AfD på sin blogg. Hans analys är att partiet står inför ett vägval:

”Kommer det att fortsätta vara ett anti-etablissemangsparti – eller utvecklas till ett vad man kan kalla ett ”helt normalt parti” mellan CDU och den yttre högern? Hur utgången blir håller jag i dag som helt öppet.”

På grund av de extrema elementen inom AfD har det tyska författningsskyddet (BfV) beslutat att övervaka bland annat kretsen kring Björn Höcke (ledare för det radikala AfD i Thüringen) – och överväger en prövning om huruvida hela partiet ska undergå en granskning

Patzelt menar att ett samarbete med ett parti som står under utredning av BfV är omöjligt – vilket också gäller partier som inte bestämt sig för om det vill ”vara normala och ansvarstagande”.

Att en person som Patzelt lyfts upp och får förtroendet att utforma delar av partiets politik är ännu ett tecken på att CDU distanserar sig från Merkelåren.

Kanske är rekryteringen av Patzelt och den stundande valkampanjen en testballong för hur partiet i framtiden ska förhålla sig till AfD?

Migrationsfrågan går framåt – i Tyskland

I fredags (18/1) röstade den tyska förbundsdagen för att sätta upp Tunisien, Marocko, Algeriet och Georgien på listan över stater som anses tillräckligt säkra att skicka tillbaka personer som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget hade en tydlig majoritet: 509 ”ja” mot 128 ”nej”. De Gröna och Die Linke meddelande innan voteringen att de var emot förslaget.

Men det är inte säkert att de fyra länderna tas upp på listan – förslaget måste nu godkännas av förbundsrådet som representerar de tyska delstaterna på nationell nivå (det vill säga en liknande funktion som senaten i USA har). I förbundsrådet finns det flera delstater som styrs av eller tillsammans med De Gröna och vars röster behövs för att förslaget ska gå igenom – därav osäkerheten.

Att en majoritet av förbundsdagen vill att fler länder ska anses som säkra är ett tecken i tiden. Inom CDU blir positionsförflyttningen i migrationsfrågan allt tydligare. Annegret Kramp Karrenbauers efterträdare på posten som generalsekreterare i CDU, Paul Ziemiak, har kritiserat SPD och De Gröna för att på delstatsnivå försvåra redan fattade beslut om utvisningar.

”Bland somliga ansvariga fattas den politiska viljan att konsekvent genomföra utvisningar”, sade Ziemak och menade att delstaten Thüringen var ett exempel där rödgröna politiker försökt att stoppa utvisningar som vunnit laga kraft. 

AKK meddelade tidigare i veckan i en intervju att CDU ska hålla en workshop i februari som tar sig an migrationsfrågan ur flera olika perspektiv: bland annat ska frågan om gränsskydd, asylprocesser och integration diskuteras. Trycket på att AKK inte forsätter på sin föregångares inslagna väg är av både praktisk och partitaktisk natur: dels finns det en växande probleminsikt i samhället kring bland annat bristerna med asylprocessen, där personer som fått avslag antingen inte utvisas eller söker asyl på nytt under annan identitet, och dels måste AKK undvika att missnöjet inom den halva av partiet som ville ha en nystart med Friedrich Merz splittrar partiet

Om migrationsfrågan för tillfället går framåt i Tyskland så verkar den nya Löfven II-regeringen få stampa på samma ställe av den överenskommelse som slöts mellan C och L att döma. Ett råd på vägen: följ noga utvecklingen i Tyskland.     

 

Risk för Helldén

SVT Stockholm har följt upp Di:s gräv om att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) försökt påverka utredningar om trafiken i Stockholms stad. Båda före detta trafikdirektörerna Jonas Eliasson, som fick sluta sin tjänst vid årsskiftet, och Per Anders Hedkvist bekräftar uppgifterna om att Helldén lagt sig i och velat ändra tjänstemännens slutsatser.

- Man hade en tydlig vilja att få beslutsunderlag som stämde överens med det beslut man ville fatta. Jag förstår det faktiskt inte. Det skapar bara problem med samarbetet mellan politiker och tjänstemän, säger Hedkvist till SVT Stockholm.

Frågan om Helldéns relation till stadens opolitiska tjänstemän började med att han inte var nöjd med en kritisk rapport om införandet av miljözoner i Stockholm, det vill säga områden där vissa typer av trafikslag ska vara förbjudna. Utredarna hade räknat på ett sätt som utgick från att samtliga bilister och yrkesförare skulle följa samtliga förordningar inom miljözonen fullt ut, vilket inte var ett realistiskt scenario enligt honom.

Förutom det olämpliga i att en politiker sågar en utredning på basis av att den inte ger stöd för den egna agendan, är det intressant hur en del modeller och deras slutsatser avfärdas (som i fallet ovan) medan andra slås fast som vore dem orubbliga sanningar.

Helldéns motivering till varför Stockholms stad bör införa miljözoner är att det varje år dör 1 000 personer i förtid på grund av luftföroreningar från trafiken. En stor ”bov” i sammahanget uppfattas vara dieselfordon (som för bara några år sedan premierades av politikerna eftersom dieselmotorer i regel genererar lägre CO2-utsläpp än bensinditon – men nu är det alltså inte klimatet utan luften som ska räddas) eftersom dieselpartiklar skapar luftföroreningar. Därför måste dieselbilarna (och helst alla andra bilar också) bort från våra gator.

Att det dör 1 000 människor i förtid på grund av dålig luft orsakad av trafikutsläpp slås i debatten fast som vore det ett faktum. Frågan om miljözoner får därmed en stark moralisk underton – är du emot zonerna är du, outtalat, för att folk ska dö. Ungefär.

Problemet är att bara att siffran ”1 000” bygger på statistiska uppskattningar utifrån en, just det, teoretisk modell – vilket inte är detsamma som att tvärsäkert fastslå att 1 000 människor de facto kommer att dö i förtid. Därmed inte sagt att dålig luft inte är ett samhällsproblem eller att siffran är tagen ur luften (no pun intended).  

Poängen är att en del teoretiska modeller och dess slutsatser uppenbarligen går utmärkt att använda som politiskt bräckjärn medan andra förkastas. Att skälla på Helldén för att han tolkar data i syfte att driva hem en politisk poäng vore däremot obegåvat – det gör alla politiker av alla kulörer hela tiden och tillhör närmast yrkesbeskrivningen.

Däremot borde journalistkåren i regel bli bättre på att inte bidra till att statistiska uppskattningar förvandlas till orubbliga fakta.

Den mer filosofiska frågan är vad det säger om ett samhälle fixerat vid att eliminera alla typer av risk.


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast