VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Att bekämpa "fire" med "fury"

Går vi mot ett ordentligt handelskrig med USA? Det verkar tyvärr inte bättre. Som en reaktion på president Trumps stål- och aluminiumtullar svarade EU med att hota om tullar på bland annat bourbon, jordnötssmör och Harley Davidson-motorcyklar. Som motdrag har Vita huset hotat med strafftullar på europeiska bilar. Var det hela ska sluta är det ingen som vet.

I söndagens Agenda (11/3) deltog EU-och handelsminister Ann Linde (S) och europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) för att diskutera tullarna. Båda var överens om att situationen var beklaglig. Men där Fjellner hellre såg att EU inte svarade med samma mynt mot USA och i stället borde vända sig till WTO, försvarade Linde unionens utlysta strafftullar. Det var det som hade fått George W. Bush på andra tankar förra gången det utbröt handelskrig med EU. Dessutom kunde Trumps agerande inte passera ostraffat, upprepade hon flera gånger. Någon närmare motivering till motåtgärderna gavs inte.

Som handelsminister för en medlemsstat i EU är Lindes eget manöverutrymme i just denna fråga kraftigt begränsat, varför vi inte med säkerhet kan veta vad hon egentligen tycker om EU:s strafftullar. Samtidigt var det fascinerande att se en svensk minister uttrycka en så explicit ”öga för öga, tand för tand”-princip och förkasta möjligheten till en lagbaserad lösning (må vara att Trump själv verkar förakta internationell rätt).

Just detta med att ”slå tillbaka” finns ju annars knappt i den svenska diskursen. Vid internationella konflikter är Sverige det land som tydligast propsar på att de ska lösas via FN, vid tvister vänder vi oss till domstolar i stället för att göra upp med nävarna (även om klankulturen på sina håll utmanar denna ordning), i skolan fostras vi till att det är fel att slå tillbaka vid bråk och rätt att gå till läraren (också ett slags högre instans) och ute i förorterna har svenska poliser fått lära sig att vända andra kinden till när de blir förolämpade. Listan kan göras längre.

Men nu har EU:s ledare bestämt sig för att bekämpa ”fire” med ”fury”. Då gäller det för Linde att stämma in i kören.

Public service på låtsas

Kränkt. Det är hur jag känner mig när jag ser klippet som SVT Nyheter publicerat på programbolagets Facebooksida. En ung person förklarar hur mycket is som smälter varje gång en barnfamilj flyger till Thailand tur och retur. Ämnesvalet i sig är det inte fel på – klimatförändringarna är en allvarlig fråga. Synd att den inte behandlas därefter. Tonaliteten i inslaget är till lika delar klämkäckt infantil som fördömande. Tanken, antar jag, är att maximera det dåliga samvetet hos människor som ännu inte kommit till samma insikt som landets kulturredaktörer, vars klimatångest numera är så allvarlig att den måste kanaliseras i de egna tidningarna.

Att SVT i inslaget häver allt vad opartiskhet och saklighet heter över bord och ägnar sig åt renodlad opinionsbildning är en sak – sändningstillståndet omfattar inte innehåll som enbart publiceras på sociala plattformar. Det ger programbolaget carte blanche att fördärva sitt förtroendekapital i digitala kanaler som till exempel Facebook. Om det är klokt är en annan fråga. Återstår att se om programdirektionen kommer att utnyttja denna nyfunna möjlighet till fullo.

Men den riktiga kränkningen består i att SVT ogenerat paketerar uppenbart flams som journalistik, samtidigt som programbolaget i den offentliga debatten mer eller mindre kräver att respekten för public service som institution ska förbli intakt (inte minst i tider då debattens vågor om ”fake news” går höga).

Inslaget är ett talande exempel för denna tendens. När trams presenteras som en ”nyhet” och en klimatkommissarie adlas till ”reporter” gör SVT ett anspråk på att vara något man inte är.

Ungefär som om Dramaten skulle sätta upp en vuxenpjäs med barnskådespelare och förutsätta att ingen i publiken orkar ställa sig upp och anmärka på det uppenbara. Eller om en erkänd restaurang skulle börja servera gästerna maträtter av playdolera och hoppas på goda recensioner. Eller om Wiensymfonikerna skulle spela på pappinstrument och förvänta sig publikens applåder. Det hela är förnedrande – för båda parter.    

Motargumentet är uppenbart: en tes drivs till sin spets utifrån ett enskilt klipp på knappt en minut, det säger ingenting om hur verkligheten är. Kanske är det bara en fas för SVT. I de sociala mediernas tidevarv famlar fortfarande public servicebolagen för att hitta rätt med målet att nå ”de unga”. Dessutom gör faktiskt SVT bra saker också (sant). Och så vidare.

Allt ovan är så klart möjligt och stämmer kanske även i någon mån. Men slå på SVT en vardagsmorgon och fundera hur man tilltalar varandra och tittarna, vilka gäster man bjuder in och valet av nyhetsvinklar. Lyssna. Låter det inte som det dova ljudet av fingrar som spelar på papp?

Fängelse åt den som fuskar

Det fuskas med maten. Vilket kan göra konsumenten – som trodde sig vara en medveten sådan – lite mörkrädd. Är inte köttet jag köpte nöt utan häst? Och ruttet?

Det är obehagligt, men man behöver kanske inte bli hysterisk. Knepet bör alltid vara att syna, sniffa och slutligen smaka av – för i de allra flesta fall är det det bästa sättet (långt bättre än några bästföredatum) för att avgöra om mat är ätlig.

För jämte matfusket är de fördummande bästföredatumen ett minst lika stort problem. Vi slänger fullt ätbar mat för att vi låter en datummärkning styra, vilket SvD och Maria Ludvigsson skrev klokt om redan i januari.

Men det är samtidigt rätt att skapa incitament för handlare och övriga som hanterar matvaror att vilja göra rätt och riktigt. Fuskar man med maten är det ett bedrägeri som ska straffa sig. Tydligen har tidigare böter inte bitit, eftersom regeringen nu vill införa fängelsestraff på två år  för att mota Olle i grind.

"Det går inte att lugga en flintskallig, men det går att sätta honom i fängelse", säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om förslaget.

Fängelseidén är inte ny, utan fanns med i straffskalan från Livsmedelsverket redan för tio år sedan. Frågan är hur verksam den är? En fingervisning kan i och för sig vara att fusket ökade när straffen sänktes – något vi kanske ska fundera mer på i den allmänna brottsdebatten.

Förhoppningsvis är hot om fängelsestraff så pass verksamt att vi får ha vår mat ifred. Till dess bör vi vara medvetna konsumenter och fortsätta att tillämpa lite sunt förnuft och lagom skepsis.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.