VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Dossier

Se människan!

Av Tomas Persson

Från fysiologi till komplexa beteenden brukar människan följa samma mönster som vilket djur som helst. Men vad gäller kognition finns ingen slutgiltig teori om varför Homo sapiens är som hon är.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

3) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Kejsarens nya diagnoser plus av Nathan Shachar

2) Det finns ingen gratis bio plus av Fredrik Gustafsson

3) Vad liv är plus av Patrik Lindenfors

4) En ensam upplysningsman plus av Tore Frängsmyr

5) Osalig ande i maskinen plus av Martin Lagerholm

NR 2 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...