VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

Räds inte verkligheten

Av Torbjörn Elensky

Vi lever i en svår övergångstid som mycket väl kan bli ännu svårare. Men mänskligheten har klarat värre kriser än denna.

Frågan vad som gör mig mest optimistisk respektive mest pessimistisk ger mig en liten kortslutning. En önskan i mitt skrivande är att undvika åsikter, åtminstone sådana som inte växer fram ur resonemang byggda på iakttagelser. Men åsiktsfilter som jag betraktar världen genom... nja, fast jag har väl, precis som alla andra, också ett sådant. Och en av mina grunduppfattningar är att nackdelar och fördelar tenderar att sammanfalla: det beror mest på ur vilken vinkel man ser sakerna. Därför har jag svårt att säga vad jag ser optimistiskt respektive pessimistiskt på. Det mesta leder vidare till både bra och dåliga saker, och vilka val vi än gör kommer de att ge upphov till konsekvenser vi i sin tur blir tvungna att ta itu med när den dagen kommer.

Ta till exempel politiken, och detta hot från särskilt den auktoritära högerpopulismen mot den rådande ordningen. Det är utan tvivel så att det finns rasister, chauvinister, riktigt destruktiva krafter, som strävar efter att öka sitt inflytande. Men dessa väcker också motkrafter, som är nog så starka. Både de ena och de andra är beroende av vår tids tekniska utveckling, internet, sociala medier, alla dessa appar som folk delar nyheter, matbilder, kattklipp, porr och allt möjligt annat med i en enda salig röra. Mediet är budskapet, som MacLuhan sa om televisionen redan på 60-talet, och det är lika sant idag som då. Tv:n kallades när jag var liten ofta ’dumburken’, och det togs för givet att det var passiverande att sitta och titta på tv-serier, långfilmer och underhållning. Idag är dumburkens tid förbi, snart är det bara pensionärer som följer tablå-tv, medan alla yngre ägnar sig åt Youtube, Instagram, och en massa appar vars namn jag inte ens känner till. Själv håller jag mig till den medelålders medelklassens Facebook, med dess blandning av matbilder, politik och karriärism. Men har den här nya tekniken gjort oss klokare? Är en smart telefon verkligen en smart uppfinning?

Sociala och alternativa medier luckrar upp offentligheten, det finns ingen möjlighet att kontrollera folk längre, och inte heller att censurera dem. Blir något tystat eller borttaget på den ena plattformen är det bara att migrera till nästa. Istället för förslappningen framför Baretta och Nygammalt har vi nu extremt korta klipp, uppmärksamheten hoppar mellan flera öppna fönster, allt färre läser hela sammanhängande texter och bildar sig sina egna fördjupade uppfattningar, och det är lättare än någonsin att manipulera folk dit man vill. Eller är det så?

När jag såg en dokumentär om kampen om presidentposten i USA, mellan Clinton och Bush, nyligen tänkte jag att jäklar, på den tiden fanns det ingen möjlighet att ta del direkt av hur det rapporterades och debatterades i USA, allt filtrerades via våra inhemska kanaler – eller lite fördröjt för den som prenumerade på amerikanska tidningar. Idag däremot kan jag följa alla presidentkampanjer, alla världsnyheter, direkt, utan filtrering – eller med den filtrering jag själv väljer, vilket innebär så lite som möjligt. Jag vill ha min nyhetsrapportering så snabb och saklig och mina analyser så välövertänkta och genomarbetade som det bara går. Bäggedera kan jag få idag, med en nivå som vore omöjlig att upprätthålla om jag höll mig till inhemska medier. Den intellektuella friheten, för mig som kan välja, och som har utbildning nog att läsa på flera språk och själv filtrera vad som är rimligt i flödet har ökat exponentiellt.

Men de andra då? Som förut satt och stirrade på dumburken och som nu rastlöst flippar mellan appar utan att fixera blicken mer än några sekunder på varje sida? Vad tjänar de på denna frihet och frånvaron av kontroll av offentligheten? Kanske är det väl många som går på populisternas förenklingar, som drömmer sig tillbaka till en stabilare och tryggare värld. Kanske är det många som inte klarar att sålla och som lämnas i sticket idag, när medelnivån på offentligheten sjunker, samtidigt som spetsmöjligheterna är fler än någonsin. Kanske är detta ett hot mot vår demokrati, mot kulturarvet, mot friheten som vi känner den. Kanske skulle hårdare kontroll och en offentlig sållning av nyhetsflödet vara bäst för alla, precis som en mera lagstyrd demokrati, där valmöjligheterna begränsas till det önskvärda.

Nej, redan på mitt sätt att ställa frågorna förstår du säkert att jag inte anser det. Vi lever igenom en svår övergångstid just nu, och den kan mycket väl bli ännu svårare innan det vänder igen – hoten finns även mot arbetstillfällen, infrastruktur, personlig integritet och så vidare, allt knutet till den nya teknologin, apparna och automatiseringen. Men mänskligheten har klarat värre kriser än denna. Tillräckligt många har ännu tillräckligt intresse för att ta itu med seriositet med de politiska frågorna, ekonomin, kulturarvet och allt det andra. Helt likt sig kommer det inte att vara i framtiden – men när har det någonsin varit det?

Summa summarum är jag nog ändå mera optimist än pessimist. Och framförallt är jag inte rädd för verkligheten: jag anser inte att det är bra för någon att saker läggs till rätta eller att vissa oönskade fakta döljs. Tvärtom, upp med allt i ljuset. Om ens världsbild inte passar ihop med världen som den är är det världsbilden som måste anpassas.

Torbjörn Elensky är författare och kritiker.

Mest lästa just nu

1) När folket försvann av Mauricio Rojas

2) Vänstern drar gränsen av Johannes Nilsson

3) Talanglöst av Nina Sanandaji

4) Manlighetens förfall av Erik W Larsson

5) Inga kompromisser av Lars Trägårdh

NR 9 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...