VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Recension

Geni, charlatan och obegriplig

Av Carl Rudbeck

Hur ska jag kunna skilja dansören från dansen? Den frågan ställer W B Yeats i en av sina mest kända dikter. Inget tyder på att Charles de Gaulle skulle ha varit en framstående dansör, men ändå ställs Julian Jackson inför en liknande fråga i sin mästerliga biografi om generalen: Hur ska man kunna skilja mannen från myten?

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) En elit blir till av Göran Wennborg

2) Skåne ligger före av Svend Dahl

3) För den goda sakens skull av Jörgen Huitfeldt

4) Barnsligare än barnen av Thomas Gür

5) Bananernas förbannelse av Henrik Nilsson

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Tvivelaktig skuggutgivning av Tommy Olofsson

2) Värdegrundsflufferi av Annika Borg

3) Ett folk av nejsägare av Mats Wiklund

4) Den nya familjen av Karin Svanborg-Sjövall

5) Samfundet de nio av Karin Henriksson

NR 8 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...