VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Civilisation

Den nya konststaden

Av Jenny Danielsson

Många konstnärer har på senare år sökt sig till Los Angeles.

Det verkar som att Los Angeles håller på att förvandlas till en utpräglad konststad, på senare år har många konstnärer flyttat hit. Konstscenen är lika utspridd som staden och erbjuder en sympatisk mångfald. Här finns allt från etablerade museer till utställningar i någons garage.

Shana Lutker, konstnär och del av redaktionsstyrelsen på tidningen X-tra, tar sig själv som exempel. Hon flyttade till Los Angeles från New York för 15 år sedan och blev kvar efter examen på University of California (UCLA). Det fanns bra kolleger och en möjlighet att inrätta ett liv med ateljé och hus. Nu håller tillgången av billiga lokaler på att sina. Men, poängterar hon, Los Angeles har en fantastisk förmåga och känsla för omvandling och förnyelse.

Fiktion ingår i Los Angeles dna, genom Hollywoods mediefabrik. Produktionen av populärkultur går som en nerv genom hela staden. För konsten betyder det att man har tillgång till industrins produktionsapparat och hantverksskicklighet. Det är därför knappast förvånande att en rapport över de kreativa näringarna i Kalifornien, publicerad av Otis College of Art and Design, kunde slå fast att man med specialutbildning inom medier kan tjäna över genomsnittet i Los Angeles. Industrin har behov av kunskaper som ofta ingår i konstnärlig utbildning och många konstnärer jobbar extra i branschen.

I USA köps och säljs mest konst i hela världen. Enligt en rapport från Art Basel och USB Global Art Market, publicerad tidigare i år, står man för 44 procent av den totala försäljningen. Kina och Storbritannien är de andra två stora spelarna. De tre länderna står tillsammans för 84 procent av all handel globalt.

Det mesta av försäljningen sker i New York. Auktionshusen är viktiga aktörer. Los Angeles har ingen utpräglad andrahandsmarknad, men flera stora kommersiella gallerier har under senare år öppnat filialer här. Det handlar om gallerier som till största del arbetar med konst som har skapats av nu levande konstnärer. Hauser & Wirth, med säte i Zürich, härbärgerar ett komplex i en före detta kvarn i delen av Downtown som döpts till Arts District.

Givetvis finns det på konstmarknadens världsscen också gallerier som har etablerats i Los Angeles. Blum and Poe som startade 1994 i Santa Monica måste nämnas. Idag driver man också verksamhet i New York och Tokyo.

Los Angeles har inte samma tradition av filantropi som till exempel Chicago eller New York, men till största del är det privata pengar som ligger bakom all konstverksamhet. Ytterst lite finansieras med bidrag från stat eller kommun. Ett av stadens mest ansedda museer, Museum of Contemporary Art (MOCA), drivs i princip uteslutande av privata medel. År 2018 hade man en budget på 19 miljoner dollar.

För konstnärerna betyder avsaknaden av bidrag att man aldrig förväntar sig att någon annan ska göra någonting. Istället arrangerar man på egen hand. Det finns tonvis med organisationer som drivs av volontärer och skapar platser för konst i alla former. Ofta är de icke vinstdrivande organisationer med stark lokal förankring. Human Resources lägger stor vikt på performance. Now Instant Image Hall driver en bokaffär, visar filmer och har en plats för utställningar.

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) etablerades i början av 1960-talet och är Kaliforniens största. Ett av få amerikanska museum som visat intresse för den konst som ofta benämns som folkkonst. Föremål som människor skapat, men som inte lättvindigt kan kategoriseras. Just nu genomgår museet en omfattande ombyggnation. Staden Los Angeles står med bakom förändringen, en ekonomisk satsning som många menar inte alls vore självklar för bara ett par decennier sedan.

Nyligen visade LACMA en utställning med Robert Rauschenberg. Det framgick tydligt att konstnären närt en stor kärlek till staden. Varför han aldrig tog tjuren vid hornen och flyttade är oklart. Kanske handlar det om att när Rauschenberg (1925–2008) var mitt i karriären, och en given del av popkonsten, var det viktigt att befinna sig i centrum? Han bodde i New York. Idag bryr sig konsten mindre om geografisk placering.

Mest lästa just nu

1) Kulturlivets tillrättaläggare av Johan Sundeen och Roger Blomgren

2) Jag vill tacka livet av Joel Halldorf

3) Den största tomheten av Joel Halldorf

4) Davidsharpan i Norden av Martina Björk

5) På ständig jakt efter nya offer av Peter Luthersson

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...