VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krönika

Frid på jorden

Av Annika Borg

Daybreakers heter den riktigt usla film som nyligen kom upp som förslag från min strömningstjänst. Reklambilden visade en zombieliknande vampyr med blodig öppen mun och osunda tänder och borde givetvis ha fungerat som en varningsetikett – att filmen var miserabel insåg jag redan efter fem minuter. Fast jag har mig själv att skylla.

Sedan en tid tillbaka har jag nämligen bestämt mig för att se om flera säsonger av zombieapokalypsen och succéserien The Walking Dead. Det är därför algoritmerna har börjat ge sig på med sina skamliga förslag. De är givetvis oförmögna att förstå att även den som ser zombiedramer kan ha kvalitetskrav. Ettor och nollor som de är, kan de inte fånga upp mitt inre, mina behov och mina motiv.

En del kan säkert studsa inför valet att koppla av tillsammans med The Walking Dead. Men metoden är faktiskt inte så tokig som den låter. För det finns överraskande nog ett och annat att lära av apokalypsen. Så här i slutet av året, när mörkret sänker sina vingar djupare och obevekligare över oss för varje eftermiddag, känns det nästan som att ha ett hemmaspa när jag tänder ljus, kryper upp i fåtöljen och följer hur det går för dem som i fiktionens värld kämpar mot betydligt värre krafter än nordiska årstidsväxlingar.

Vandrarna i serien är precis vad titeln ger vid handen: döda, framsnubblande och hungriga. Efter att ett okänt virus slagit ut dödens makt, men inte ersatt den med kroppslig uppståndelse i något önskvärt skick, irrar de omkring i klungor och hjordar. Överlevarna får kämpa med att härbärgera ovissheten om vad som egentligen har hänt med världen. Den forskare som möjligen skulle kunna sprida ljus över zombiebacillen har sprängt både sig själv och den världens mest avancerade laboratorium i luften. Frågan varför kommer därför aldrig att få ett svar.

Grupper av människor försöker leva, inte enbart överleva, vilket är enklare att önska sig än att genomföra givet den nya världsordning de befinner sig i. En vardag att existera i, människor att lita på, gemenskap, en familj – den som fanns eller den nya familj omständigheterna skapade, normer och rättesnören att ledsagas av, är de ingredienser de olika grupperna försöker skapa.

Successivt lär sig de levande att slå ut zombier de möter. Tack och lov för mänskligheten så har vandrarnas begåvning försvunnit genom själva zombieprocessen. Istället är det rivaliserande grupper av levande personer som alltmer utgör påtagliga hot. För att bekämpa våldsamma mänskliga erövrare förslår inte lågaffektivt bemötande, om man säger så.

I avsnitten finns en del grupprocesser att studera: Hur mycket auktoritärt ledarskap klarar kollektivet av människor innan de gör sig fria? Hur länge kan regimer byggda på våld och repressalier bestå före den punkt nås då total apati eller uppror bryter ut? Historien, den riktiga världshistorien, visar att det finns händelseförlopp, detaljer och större skeenden inflätade i varandra, som leder till ett läge där förändring sker. Ingenting består för evigt. Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, står det i Lukasevangeliet (11:17). Det gäller såväl i den uppdiktade världen som i vår verkliga.

Under filten i fåtöljen reflekterar jag över de existentiella frågor serien väcker och tar sig an: Går det att bevara sin medmänsklighet när allt som var förgivettaget gått om intet och då matförråden krymper? Finns det ett fokus förutom överlevnad i den stund allt rasat och själva livet förvandlats till ett sisyfosarbete under en konstant och nattsvart hotbild? När förlorar kampen sitt värde, världsalltet sin betydelse, livet sin mening?

Svaret svävar genom de nio säsongerna: Förlusten av värde, betydelse och mening kan få fäste i några ögonblick eller under en tid. Men bortfallet av det som bär upp och fyller den mänskliga själen varar inte. Det ytterst angelägna och meningsskapande kommer tillbaka, gång på gång. Tillvaron är inte någonsin förgäves. För nästa dag, om en vecka eller ett år, förefinns än en gång sådant som kan bilda ett mönster, uppamma ett slocknat hopp och hågen att fortsätta att färdas ytterligare ett stycke på livsvägen.

Den djupaste mänskliga drivkraften och längtan kan, trots all möda och ovisshet vår livsbana må innehålla, sammanfattas med orden: Frid på jorden. Till och med i zombieapokalypsen.

Mest lästa just nu

1) Sanningen svider av Jörgen Huitfeldt

2) En svensk intifada av Annika Borg

3) Men man vänjer sig av Wilhelm Agrell

4) Hoten vi måste möta av Karlis Neretnieks

5) Återvänd till det gamla av Adam Cwejman

NR 9 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...