VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2019

Vem var det i Vita huset?

Av Anders Rönmark

Det finns knappast något utländskt politiskt ämbete som intresserar svenskarna mer än det som just nu innehas av Donald Trump. Efter hans seger i presidentvalet 2016 fylldes spalterna med tips om hur ansvarstagande föräldrar skulle ”prata med barnen” och Sveriges Radios utsände mötte gråtande ungar i ett snöigt Stockholm.

De flesta tidnings- och tv-redaktioner fick leta betydligt längre för att hitta experter som ur ett konstitutionellt perspektiv kunde kommentera den svenska regeringsbildningen hösten 2018 än vad man behöver för att hitta hugade USA-kännare som kan berätta vad Trumps intensiva twittrande innebär eller vem som vann demokraternas senaste primärvalsdebatt. Och då har inte ens primärvalssäsongen inletts …

Det är egentligen inte särskilt märkligt att presidentämbetet i USA intresserar, fascinerar och oroar. Det är ändå den fria världens ledare vi pratar om, en ledare som dessutom utses genom ett utdraget och närmast teatraliskt uppbyggt val där i praktiken två kandidater ställs öga mot öga med varandra och ”the winner takes it all”, direktsänt i alla tänkbara kanaler. Det är också lätt att förstå varför Karin Henriksson, mångårig USA-korrespondent i Svenska Dagbladet, har skrivit en bok om de 44 män som fått svära presidenteden. En svensk marknad borde rimligen finnas. Räkna med att du kommer att se hennes USA:s alla presidenter i bokhyllorna hos den medvetna medelklassen. Men ha inga förhoppningar om att i boken hitta så mycket annat om valfri president än vad du själv kan finna genom att söka på nätet eller läsa i en utbyggd faktaruta i någon av de stora morgontidningarna.

Att ge en heltäckande bild av presidentämbetet och alla de män som har innehaft det är så klart ett omöjligt uppdrag, även för Karin Henriksson. Det inledande kapitlet om George Washington – mannen som genom sin militära expertis befriade landet, sitt ledarskap enade det och som president satte en standard för alla att försöka följa – är tio sidor långt. Inklusive bilder. Då ska nog James Garfield, som föll offer för en mördares kulor efter bara drygt ett halvår i ämbetet, vara ganska nöjd med två och en halv sida.

Det hedrar dock Henriksson att hon på intet sätt ger sken av att ge läsaren något annorlunda eller uppseendeväckande. Här finns ingen krystad blågul vinkel eller överlastad analys av hur historien lett oss fram till den kaosartade situationen i Vita huset idag. Nej, Henriksson sammanfattar och gör stora skeenden lättbegripliga, och hon späckar generöst med den där typen av ”onödiga” fakta som kan vara roliga att briljera med vid en middagsbjudning.

Det pedagogiska anslaget – att blanda lättsamma anekdoter med inskjutna partier om Högsta domstolen och konstitutionen – är också berömvärt. Det amerikanska presidentämbetet kan omöjligen förstås utan kunskaper om den konstitution som i grunden formar allt politiskt liv i USA. Hur komplext uppdraget som Förenta staternas främsta exekutiva företrädare är hinner Henriksson däremot inte förklara. Och det är knappast förvånande. Om 44 komplexa män ska presenteras, då tar sidorna snabbt slut.

Så för vem är den här boken skriven? Ja, har du för vana att dela artiklar från Politico och söker likasinnade att diskutera Elisabeth Warrens kampanjstrategier med, då ska du inte ha för höga förväntningar. Frustrationen lär bli alltför stor över att en nestor som Henriksson – det hon inte vet om amerikansk politik är knappast värt att veta – valt att skriva ett kondenserat uppslagsverk.

Önskar du däremot introducera en gymnasist till amerikansk politik, då är Karin Henrikssons bok en given gåva. President-trivia är som bekant en vanlig inkörsport till tyngre bruk av maktspelet i och runt Vita huset. 

Mest lästa just nu

1) UD och Vietnamfrågan av Ann-Sofie Dahl

2) Historiens dom blir hård av Magnus Ranstorp

3) Individualismens baksida av Karin Pihl

4) En pysande självgodhet av Dan Korn

5) Våra bibliska rötter av Susanna Birgersson

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Den hotade handskriften av Josefin Holmström

2) Våra förfäders tal av Katarina O'Nils Franke

3) Den femte evangelisten av Martina Björk

4) Återupprättad drottning av Catta Neuding

5) Världens huvudstad av Olle Wästberg

NR 9 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...