VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2014TEMA: Från idyll till idéer

Ladda hem som PDF plus

Tema

Ge slumpen en chans

Ordning och reda är förstås bättre än kaos, men fixeringen vid styrbarhet och kontroll har blivit en tvångströja för svensk politik. Man kan inte veta i förväg hur allting ska gå. Vi behöver organisera oss på ett sätt som tillåter mycket mer av variation och mångfald. Om möjligheterna aldrig öppnas går det aldrig att ta dem tillvara.

Mer självständiga människor

Många gillar individualism när den uppträder som längtan efter att vara unik och få förverkliga sig själv. Men det som behöver stärkas är den personliga autonomin: att vara oberoende och kunna stå på egna ben.

Sluta med propagandan

Det galna kvartsseklets radikaler misslyckades med att avskaffa det personliga ägandet och förstatliga företagen. Men i den kulturella sfären står deras idéer fortfarande starka. Normbildningen blev också förstatligad under vänstervågen, och det har ingen senare regering försökt ändra på. Men livet och demokratin blir bättre utan statlig uppfostran.

Utbilda för arbete

Utanförskapet kommer att öka i omfattning om politiken inte har som bärande idé att förhindra det. Enstaka drastiska åtgärder är inte nog utan det krävs insatser över hela linjen. En viktig uppgift är att överge utbildningsalarmismen och istället bättre anpassa utbildningen till arbetslivet.

Vi kan själva

Från uppgiften att lyfta människor ur fattigdom och okunskap riktar sig välfärdsstaten idag mot den breda och välmående medelklassen. Men möjligheten att själv använda de ekonomiska medlen för välfärdstjänsterna är små. Medborgarna lär sig istället att anpassa sig efter systemen.

Ledare

Politik i väntan på nästa tanke

Nu är det 1966. En gång till. Det står förstås ett annat årtal i kalendern, men som den legendariske basebollspelaren Yogi Berra sade: "It's déjà-vu all over again."

Samhälle

Att säga som det är

I takt med att vården blir mer avancerad och valmöjligheterna fler blir behovet av uppriktiga samtal mellan läkare och patienter allt större. Men tidsanda och politik går i motsatt riktning.

Diskriminerade pojkar

Att pojkar har sämre betyg än flickor beror mer på biologiska än kulturella skillnader. Skolorna måste därför anpassa sin undervisning till pojkarnas förutsättningar.

Kyrkan styrs av studentvänstern

Det är intressant att ta del av innehållet i den kristna studentrörelsen KRISS tidskrift Kristet Forum från 1970- och 80-talen. Revolutionsromantiken lyser från sidorna och graden av igenkänning vad gäller personer som finns med är hög.

När privatliv blir stöld

Stat, marknad och vårt eget lättsinne i oskön förening ser till att privatlivet inte dör en stor död utan tusen små dödar. I romanen The Circle visar Dave Eggers hur en dystopi kan förpackas som utopi.

Rysk press på Baltikum

De baltiska staterna, nu senast Litauen, utsätts regelbundet för ryska påtryckningar. Men för många balter är Moskvas provokationer mer en bekräftelse på rysk svaghet än ett reellt hot.

Frizon

"Kriget drabbade mig som en sjukdom"

Peter Englund vann år 2008 stor framgång med en annorlunda historik över första världskriget. I Stridens skönhet och sorg följde han 19 enskilda öden, obemärkta men talande. Den som från början inspirerade honom till framställningssättet var Robert Musil, vid krigsutbrottet 1914 en 33-årig löjtnant i den österrikiska landstormen och efter kriget världsberömd som författare till romanen Mannen utan egenskaper. När Peter Englunds Stridens skönhet och sorg till sommaren utkommer i en kraftigt utökad version har Robert Musil själv flyttat in i persongalleriet. Axess läsare kan redan nu ta del av hans upplevelser.

Den stora katastrofen

Första världskriget formade det moderna Europa. Men hundra år efter krigets utbrott påminner en strid ström av böcker om att de centrala frågorna om krigets orsak och konsekvenser fortfarande är aktuella.

Tradition

Författaren som förkunnade "författarens död"

Roland Barthes är svår att genrebestämma. Kanske bör man helt enkelt se honom som en av Frankrikes främsta författare under efterkrigstiden. Detta trots att han förkunnade "författarens död".

Civilisation

Den existentialistiske tennisspelaren

Tre av Lars Gustafssons romaner - Tennisspelarna, En biodlares död och En kakelsättares eftermiddag - har kommit i nyutgåva. De visar tydligt existentialismens betydelse för Gustafsson.

Den folklige professorn

Nyligen avled Jan Ling. Han var den enda svenska musikforskaren som gav genklang i kulturen.

Dvd-skivans svanesång

Dvd-skivan förändrade vårt sätt att se på film. Nu är den på väg att försvinna.

Hellre beläst än påläst

För drygt 20 år sedan läste jag litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. När vi började kursen hade nästan ingen mer än jag läst Brott och straff.

Låt bildningsintresset styra

På försommaren 1974 avslutade jag min militärtjänstgöring. Jag tillhörde ett förband som var fiendestyrka på ett par olika regementens slutövningar.

Riddaren i våra drömmar

Av alla möjliga drömmar om rättvisa finns en som griper oss särskilt starkt därför att den är så konkret och personlig: drömmen om den starke riddaren, som för en ädel kamp för en rättvis sak och som ensam eller tillsammans med några få sammansvurna besegrar ondskefulla och till synes övermäktiga krafter.

Vem vill vara german?

Ordet "german" har missbrukats av rasister. Ändå finns det skäl att intressera sig för germanerna, som spelade en väsentlig roll i Europas kulturhistoria.

Recension

Alla har en plan tills de får ett slag på käften

Numera vimlar det av strateger överallt, alla människor med lite självaktning har en strategi. Och riktigt viktiga människor säger sig vara experter på saker som strategisk kommunikation eller strategisk konceptutveckling och annat lika outgrundligt och exotiskt.

Att kränga en kappvändare

När en kollega och jag år 2010, i slutet av en kongressvalrörelse som hade skakats om av Tea Party-rörelsens intåg, besökte mediehuset Politicos huvudkontor i Arlington utanför Washington, berättade man gång på gång för oss om framgångsreceptet för att locka nya läsare.

Det blir kallt att stå naken

Alan Greenspan var chef för USA:s centralbank, The Federal Reserve, från 1987 till 2006, en rekordlång period som sammanfaller med den epok i Västvärldens moderna ekonomiska historia som har kommit att kallas Den stabila eran (The Great Moderation).

En fråga om överlevnad

I prologen till summeringen av sitt livsverk, Janus. A SummingUp, (1978), skriver Arthur Koestler att en ny tideräkning för mänsklighetens vidkommande bör inledas från och med den 6 augusti 1945.

Finns det något franskt?

Frankrikes förre president Nicolas Sarkozy drog genom sin invandrar-, integrations- och identitetsminister - Eric Besson, som hade bytt läger från socialisterna till den borgerliga regeringen - i november 2009 igång en debatt om den nationella identiteten.

Magnet för militanta islamister

Somalia är ett land beryktat för klanfejder, inbördeskrig och för att vara ett fäste för al-Shabab, en islamistisk terrororganisation som sedan 2012 formellt tillhör al-Qaida.

Mästerligt maktspel

Det är inte berättelsen om hur "blod och järn", enligt Otto von Bismarck, skulle bygga framtidens Europa som är den stora behållningen av att läsa Jochen Thies "Die Bismarcks. Eine deutsche Dynastie".

Naturens under

På samma dag och på samma förlag ger två av naturvetenskapens mest lysande omslagspojkar ut sina memoarer. Bengt E Y Svensson följer Richard Dawkins och Stephen Hawking genom uppväxt, utbildning och äktenskap till bästsäljare, ära och berömmelse.

Svampen som vapen och ideologi

Den österrikiske författaren Peter Handkes verk har ofta kallats postmoderna. Språket, som traditionellt förmedlar narrativ och bilder för läsaren att avkoda, ställer sig hos honom inte sällan i vägen och gör sig självt till det objekt som måste tolkas.

Tankarna bakom terrorn

Elfte september-attentaten 2001 chockade, som bekant, en hel värld. Men det var inte bara USA som åsamkades skador. Även al-Qaida drabbades av ett förödande dråpslag under de följande månaderna, sedan president George W Bush hade förklarat krig mot den internationella terrorismen.

Tänka rätt är större

Det har gått 26 år sedan Allan Bloom, litteraturvetare från Yale, blev en osannolik rikskändis nästan över en natt. Med boken The Closing of the American Mind avfyrades det första skottet i vad som brukar kallas för the culturewars.

Välfärdsstaten som pyramidspel

Vi har i vårt land något som kallas Pensionsmyndigheten som med jämna mellanrum kommunicerar med medborgarna via försändelser inneslutna i orange.

Världens gång

Världens gång

Jag har funderat på om jag är Jason, men har inte kunnat bestämma mig. Vi lever visserligen i en tid där varje individ har ett absolut tolkningsföreträde vad gäller den egna personen, dess kön, diagnoser och ursprung.

NR 1 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...