VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 9 2014TEMA: Europas Ödesår

Ladda hem som PDF plus

Tema

Isolerade från kontinenten

Storbritannien verkar nu berett att lämna EU. David Cameron vill stanna kvar men saknar en strategi för att behålla medlemskapet.

På väg mot undergången

EU har aldrig fått en konstitutionell identitet och kan därför inte skapa grunden för en legitim representation. Det är en existentiell utmaning som Europasamarbetet inte vet hur den ska besvara.

Räkna inte med Tyskland

Europa står inför stora utmaningar som hotar dess sammanhållning och integration. Men att Tyskland skulle axla en ledarskapsroll är inte troligt.

Stormakter på reträtt

Europa är rikare och mer inflytelserikt än Ryssland. Men de håller båda på att förlora sin globala tyngd.

Ledare

Postmodernismen som propaganda

Den ryska fantasin kommer tyvärr inte bara till uttryck i konst, film och skönlitteratur utan också i en allt ambitiösare, Kremlregisserad propaganda, där osanning, sanning och halvsanning smälts samman till en frätande mix.

Samhälle

En sorti utan eftermäle

Under tio års tid var han en fixstjärna i svensk politik. Vid tillfällen helt utan motstånd från den politiska oppositionen, vars största parti sargades först av valförluster 2006 och 2010, och därtill av uppslitande ledarstrider. Men en fixstjärna likafullt, och tystnaden när han försvann blev öronbedövande på sina håll.

I korthet

Med en arbetslöshet som står och stampar och en riksbank som har tömt sitt magasin och infört nollränta står vi alla som fågelholkar och undrar vad i helvete nu då.

Jätten skakar världen

Den kinesiska regimen tar inte längre intryck av omvärldens kritik. Kina är nu starkt nog att skrämma andra länder till tystnad.

Ny Sverigebild i Washington

Under en vecka i mitten av oktober tycktes allt handla om Sverige. I Washington DC behandlade nyheterna under ett par dagar inte bara ebola och Islamiska staten, utan också ubåtsjakten kring Kanholmsfjärden.

Putin finlandiserar

Ryssland bedriver ett informationskrig mot Finland och Baltikum. Regimen behöver både yttre och inre fiender som stöd för sin politik.

Så går det till i Baku

Låt oss säga att du befinner dig på Sultan-ahmetsidan av Istanbul och blickar österut över Bosporen. Du står då på europeisk mark, och där på andra sidan sundet ligger Asien. Inga konstigheter.

Tig - i statens namn!

Klanen Kirchners korståg mot Argentinas fria press har lidit ett praktfullt nederlag. Efter sex år av statliga trakasserier har de flesta frisinnade medier ridit ut stormen.

Frizon

Rädda sig den som kan

De flesta läser berättelsen om den tappre soldaten Josef Svejk som en skämtroman. I själva verket är Svejk en av världs­litteraturens mest desperata hjältar.

Vart ska herr Sanchez ta vägen?

USA:s sjukvård pressas av fattiga latinos utan försäkring och uppehållstillstånd. Samtidigt är illegala invandrare en viktig del av den amerikanska ekonomin.

Opinion

Öva inte upp likgiltigheten

Tiggarna omkring oss leder till social avtrubbning. Det försvagar välfärdssamhället och ökar mottagligheten för extremism.

Intervju

"Sänkta skatter räcker inte"

Det republikanska partiet gick fram stort i kongressvalet. Hur ser framtiden ut för partiet och amerikansk konservatism? Chefredaktören på Weekly Standard, William Kristol, ger sin syn på saken.

Tradition

En ensam upplysningsman

Peter Forsskål var kanske den enda riktiga upplysningsmannen i Sverige på 1700-talet. Medan de franska upplysningsfilosoferna kunde hjälpa varandra fick Forsskål kämpa ensam.

Civilisation

2000-talets roman

De moderna tv-serierna håller en hög konstnärlig nivå, och kan jämföras med 1960-talets bästa europeiska och amerikanska filmer.

Dagerman var inte tyst

Nyligen var det 60 år sedan Stig Dagerman tog sitt liv, den 4 november 1954. Det uppmärksammades med en understreckare i Svenska Dagbladet av Per Wästberg.

En förlorad värld

I en ny bok skildrar Viveka Adelswärd sin släkting Jacques d'Adelswärd Fersen, som levde i en värld av dekadens och exklusiva opiumpipor.

Poeternas krig

I år har 100-årsminnet av första världskriget högtidlighållits. Många poeter dog under kriget, medan andra fick livs­avgörande inspiration.

Pusjkinkulten - i Putinland

I Ryssland bedrivs sedan länge en kult av diktaren Alexander Pusjkin. Den har inte blivit mindre under Vladimir Putins styre.

Saklighet som står sig

Hans Falladas romaner från 1930- och 40-talen har de senaste åren fått stor uppmärksamhet och kommit i svenska nyöversättningar.

Vi behöver fler stipendier

En gång för åtskilliga år sedan reste jag till USA för att studera med ett Fulbrightstipendium i fickan. Summan pengar var inte särskilt stor, men att jag hade fått stipendiet var avgörande för att ta steget.

Recension

Ettor och nollor

Vi glömmer lätt att all den teknologi som omger oss föddes i någons fantasi. Om vi ens skänker historien bakom våra laptops, läsplattor, mp3-spelare och smartphones en tanke, sträcker den sig knappast längre bakåt än till Bill Gates och framlidne Steve Jobs.

För ett multietniskt imperium

Under det senaste året har den flitige resenären Bernard-Henri Lévy på lediga stunder författat en monolog i fem akter åt skådespelaren Jacques Weber.

Kapitalets snåriga väg

Kapitalismen hämtar sin omstörtande kraft i relationen mellan kapital och arbete. Den stimulerar till tekniska framsteg och listig organisation av produktionen.

Kvinnan bakom institutionen

William Ewart Gladstone var 82 år gammal och mitt i ett valtal när en "knotig medelålders kvinna" kastade en pepparkaka på honom.

Lugnet före stormen

I Frankrikes mångskiftande historia har en epok, den från sekelskiftet 1900 till det första världskrigets utbrott, fått beteckningen la belle époque, ett svåröversatt uttryck som leder tanken till ett skede av framsteg, optimism och fred.

Närande eller tärande?

Den ene var och förblir känd, men hade fel och förlorade. Den andre är osynliggjord, men hade rätt och vann. Så skulle man, med stöd i svenska Wikipedia, kunna sammanfatta resultatet av århundradets vadslagning, där vinnaren år 1990 kammade hem 567 dollar (ca 4 000 kr) medan förloraren ungefär samtidigt belönades med Kungliga Vetenskapsakademins Crafoordpris på 750 000 kronor.

Osalig ande i maskinen

Det kultur- och idéhistoriska översiktsverket har en rik tradition i den tyskspråkiga bokutgivningen

Startpunkten för allt elände

Molotov-Ribbentroppaktens grundhistoria är välkänd. För 75 år sedan, den 23 augusti 1939, chocke­rade Hitler och Stalin världen med en icke-angreppspakt.

Tillsammans

Få nu levande evolutionsbiologer kan mäta sig med Edward O Wilson när det handlar om vetenskapliga insatser eller populärvetenskapligt skriftställeri av absolut högsta kvalitet.

Vid gränsen till tystnaden

"Jag tycker inte om att brev publiceras." Orden är Samuel Becketts; de är hämtade från ett brev han skrev i januari 1958 till sin amerikanske regissör Alan Schneider.

Världens gång

Världens gång

Liksom många av mina kollegor i den tredje statsmakten oroar jag mig ständigt för den svenska ungdomen.

Debatt

Dygdemönster

Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

NR 9 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...