VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 6 2017TEMA: NATION STAT IMPERIUM

Ladda hem som PDF plus

Tema

Att dö för sin jord

Territorium och dess försvar är krigets ursprung. Men det drivs fram och får bränsle av kultur och civilisation.

Den kristna republiken

De italienska stadsrepublikerna gav upphov till en speciell typ av kristendom. Principen predikades att endast en god medborgare som älskar och tjänar det allmänna bästa kan vara en god kristen.

Det franska särfallet

Frankrike ville bilda en nationalstat med enhetlig kultur och en strävan efter det universella. Därmed skiljer man ut sig i allt som berättas om stat, nation och imperium.

Makten att begära

Relationen mellan stater kan aldrig vara demokratisk eller egalitär. Alla försök att göra uppror mot den hierarkiska världsordningen kommer att misslyckas.

Nationen lever

Alla människor är jämlika. Men som medlemmar av skilda nationer är vi olika.

Ledare

Adjö licens och monopol

Inom kort ska tv-licensen följa tv-kannan, tjockteven och Röster i Radio-TV ut i den stora radiotystnaden. I alla fall enligt SR:s Medierna, som när dessa rader skrivs just rapporterat att den statliga public service-kommittén tänker föreslå ett avskaffande av licenssystemet.

Samhälle

Fast i egna fällan

Högskolor och universitet påverkas och förändras av politiskt klåfingriga direktiv influerade av postmodernt tänkande. Men politiseringen av akademin genomförs i det tysta.

Suget efter ciggen

För inte så länge sedan rökte alla överallt. Anders Mathlein minns med vemod och saknad en värld som gått upp i rök.

Är vi fredsskadade?

Den svenska inställningen till försvar och säkerhetspolitik präglas av nonchalans och okunskap. Kanske beror det på att vi alltför länge tagit freden för given.

Önskedrömmar

Stora medieföretag använder sig av Facebooks och Googles metoder för att konkurrera med dem om läsarnas uppmärksamhet. Men den kampen kan de inte vinna.

Frizon

Bikers i Bhutan

Det länge isolerade Bhutan har gradvis öppnat sig för omvärlden. En grupp svenskar korsade det lilla kungariket på motorcykel.

Opinion

Rädda för risker

Statsförvaltningen dignar under höga ambitioner och krav. Det riskerar att leda till ängslighet och slutna nätverk.

Intervju

Den yttersta av tider

Amerikansk konservatism söker sin roll under Donald Trump. Författaren och den politiske analytikern Yuval Levin efterlyser en politik som stärker banden mellan individ och stat.

Tradition

En outtröttlig kamp mot tankelättja

Alfred Edward Housman kallades ”Europas främste latinist”. Men det var som poet han blev älskad av en bredare allmänhet, och denna popularitet har han behållit.

Civilisation

Den passionerade läsaren

Hjalmar Söderbergs samlade litteraturkritik har nu utgivits. Ofta var han en lysande recensent, men när det gällde Selma Lagerlöf högg han i sten.

En dikt och ett misstag

Ovidius verk Fasti, som nu har kommit på svenska, ger ovärderlig kunskap om romerska kulter och seder.

En kritik av fejdkulturen

För att förstå ett drama som Romeo och Julia måste man känna till hur klankulturer fungerar.

Här är gudagott att vara

Gluntarnas skapare Gunnar Wennerberg fyller 200 år.

Konst i maktens tjänst

Lars Anders Johanssons nya bok beskriver hur Socialdemokraterna lade beslag på kulturpolitiken.

Nästan ett Nobelpris

Georges Perec har mest uppmärksammats för sina formella experiment, men han är en både underhållande och angelägen författare. Hans verk speglar 1900-talets tragedier.

Åsiktsenfald

Som nybliven doktorand besökte jag för första gången USA i samband med en forskningskonferens och kom i samspråk med en pensionerad professor som var välkänd inom ämnet.

Recension

Den förbisedda mitten

Joan Williams inleder sin senaste bok med följande: ”Min svärfar åt blodsoppa under uppväxten.” Hon började skriva det som ursprungligen var tänkt som en tidskriftsessä under valnatten i november 2016, då det stod klart att Hillary Clinton skulle förlora och att Donald Trump skulle ta över presidentämbetet.

Den lilla världen

Under 1900-talet nådde fysiken en hegemoni som den ledande och samtidigt den mest grundläggande empiriska disciplinen så till den grad att denna period går till vetenskapshistorien som fysikens århundrade.

Den svenska modellen

I samband med en Amerikaresa på 1850-talet utbrast Fredrika Bremer: ”Vilket strålande nytt Skandinavien kan inte Minnesota bli!”

Försök till liv

Paul Valéry borde bli Frankrikes president. Det hävdade motståndsmannen Jean Moulin, i en diskussion om hur Frankrikes institutioner skulle utformas efter andra världskriget.

Klassisk opera i repris

Länge såg det ut som om förändringens vindar skulle blåsa bort Angela Merkel från makten i Tyskland efter flyktingkrisen, men när valet nu närmar sig har vinden bedarrat. Mats Fält spanar efter utvecklingslinjer i ny litteratur om tysk politik.

När vi döda vaknar

Det finns praktiskt taget inte någon plats på jorden som inte direkt eller indirekt påverkas av mänskliga aktiviteter. Det sägs att vi lever i antropocen, människans epok, med minskad biodiversitet som följd.

Poesi på flaska

Fråga: Hur skaffar man sig en liten förmögenhet i krogbranschen? Svar: Man börjar med en stor!

Revolternas dynamik

Marx och Engels hävdade, som bekant, att ”historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp”.

Självskadebeteende

Sommaren 2019 kommer positioneringen inför nästa amerikanska presidentval att pågå för fullt. Kosan ställs då till orterna i rostbältet som avgjorde förra gången, inte bara till den stora lantbruksmässan i Iowa med friterade hot dogs och koskulpturer i smör.

Ständigt stridslysten

Som en del av förarbetet till sin roman A Man in Full gjorde Tom Wolfe en dag ett studiebesök på en av New Yorks mest ökända gymnasieskolor. Temat Wolfe ville utforska var mannens våldsamma natur, och författarens outtalade förhoppning var att få bevittna ett par rejäla slagsmål mellan storstadens testosteronstinna ynglingar.

Debatt och läsarbrev

Utan politisk riktning

En känsla av vanmakt breder ut sig i Sverige, skriver PJ Anders Linder i föregående nummer av Axess. Staten misslyckas med sin kärnverksamhet, inte för att makthavarna saknar maktmedel, utan för att de ”inte vill, törs eller förmår använda den makt de har”.

I korthet

En frisk fläkt från Arles

Staden Arles, inklämd vid floden Rhônes strand mellan de berömda våtmarkerna i Camargue och Alpillernas kullar, har varit en viktig knutpunkt för handel och kultur sedan romersk tid.

Är Alice lämplig för barn?

Barnboksmarknaden når nya höjder när de små nu i pekböcker får följa Alice ned i kaninhålet och doktor Glas till Grand Hôtel för att räkna antalet piller i dosan. Jag förtjusas.

Krönika

Ta godhetskommandot

Varje präst som tjänstgjort som jourhavande präst har tagit emot samtal från människor med självmordstankar. Samtalen är anonyma och den som ringer vet att det han eller hon berättar om sig själv stannar hos den präst som lyssnar.

Tre små ord

Trots de svenska partiledarnas desperata försök att hålla liv i vänster-högerskalan är det nya skalor som bättre beskriver konflikterna i det nya politiska landskapet som växer fram. Gal/Tan-skalan är den mest använda.

Världen krymper inte

Hur liten har världen blivit?

Samtiden

Go West(banken)

Följer man samhällsdebatten tycks det ha blivit alltmer komplicerat att vara tolerant. En allmänt hygglig inställning till människor och en föreställning om att kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund inte ska ligga i vägen för individers livsval räcker inte särskilt långt nuförtiden.

NR 6 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...