VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2014/27 - Adam Cwejman

Upplysning eller identitetspolitik?

Enligt upplysningen är argumentens tyngd det viktiga, inte vem som argumenterar. Men många i dagens vänster håller på att överge denna ståndpunkt. De betraktar människor som företrädare för grupper i stället för som självständiga individer. Vad ligger bakom denna trend? Vad får den för följder? Adam Cwejman benar ut frågan i samtal med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast