VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nobelcenter - tillgång eller katastrof?

Ett seminarium från mars 2015 om Blasieholmens historia och framtid med anledning av planerna på ett Nobelcenter på platsen. Seminariet arrangerades av Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen.

Moderator: Göran Cars.