VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Magna Carta

Universella principer gäller fortfarande

Magna Carta från år 1215 är kanske världens mest berömda konstitutionella text. Även om den tillkom för att hålla den engelska kungamakten i styr har den inspirerat den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Historikern David Starkey redogör för Magna Cartas tillblivelse och påverkan på omvärlden.

Originaltitel: Magna Carta.

Produktion: BBC 2015.

 

Sändningstider

2017-11-11 kl. 19:00

2017-11-12 kl. 14:00

2017-11-13 kl. 16:30

2017-11-14 kl. 18:10

2017-11-16 kl. 00:10

2017-11-16 kl. 07:30

2017-11-17 kl. 13:30

 

Magna Carta

Magna Carta

Universella principer gäller fortfarande. Konstitutionen skapades på 1200-talet och bildar förebild ända fram till idag.