VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Magna Carta

Universella principer gäller fortfarande

Magna Carta från år 1215 är kanske världens mest berömda konstitutionella text. Även om den tillkom för att hålla den engelska kungamakten i styr har den inspirerat den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Historikern David Starkey redogör för Magna Cartas tillblivelse och påverkan på omvärlden.

Originaltitel: Magna Carta.

Produktion: BBC 2015.

 

Sändningstider

2018-03-04 kl. 22:30

2018-03-05 kl. 15:00

2018-03-06 kl. 19:00

2018-03-08 kl. 00:20

2018-03-08 kl. 09:00

2018-03-09 kl. 10:00

2018-03-10 kl. 16:00

 

Magna Carta

Magna Carta

Universella principer gäller fortfarande. Konstitutionen skapades på 1200-talet och bildar förebild ända fram till idag.