VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Geopolitik i vår tid

Jeremy Black är professor vid University of Exeter i Storbritannien. Han visar hur politik och geografi är både beroende och oberoende av varandra i dagens globaliserade värld i detta samtal med Mattias Hessérus.

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst?

I årets Global Axess möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Inspelat i Avesta 2016.

 

Global Axess 2016: Geopolitik

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.