VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det onda gräset?

Cannabis - världens mest populära drog. Dr John Marsden undersöker drogen som 40 procent av amerikaner använder trots att man inte riktigt vet vilka långsiktiga konsekvenser den har.

Cannabis: The evil weed?

BBC 2008.