VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stad och land - en evig konflikt

Del 3 av 3

Del 3 av 3. Talare: Kjell A. Nordström, ekonomie doktor: Blir glesbygden skräpytor – vilka val har vi?; Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi: Entreprenörskap – medlet för landsbygdsutveckling; Per Ödling, professor: Digitaliseringen kommer att bromsa urbaniseringen; Ardalan Shekarabi, civilminister: Vi ska inte vara offer för omständigheterna – vi ska påverka omständighterna. Moderator är Lotta Gröning.
I det här seminariet ges perspektiv på regionernas ställning i Sverige. Idag är nationalism och nationella identiteter på agendan och det finns de som menar att även regionala identiteter är på frammarsch. Håller det också på att ske i Sverige? Vi ställer oss också frågan om förutsägelsen om den oåterkalleliga urbaniseringen är en myt och om urbaniseringen istället avtar. För vad är egentligen en urban miljö? Kan den möjligen också finnas på landet och i en småstad?

Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 9 mars 2017.

 

Sändningstider

2017-11-21 kl. 14:50

 

Stad och land - en evig konflikt

Stad och land - en evig konflikt

I det här seminariet ges perspektiv på regionernas ställning i Sverige. Idag är nationalism och nationella identiteter på agendan och det finns de som menar att även regionala identiteter är på frammarsch. Håller det också på att ske i Sverige? Vi ställer oss också frågan om förutsägelsen om den oåterkalleliga urbaniseringen är en myt och om urbaniseringen istället avtar. För vad är egentligen en urban miljö? Kan den möjligen också finnas på landet och i en småstad?