VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Female Rulers med Louise Berglund

Boken ”Female Rulers. Portraits of Power” porträtterar kvinnliga regenter genom historien och spänner över senmedeltid till nutid: från drottning Margareta till drottning Margrethe i Danmark. Louise Berglund, historiker vid Uppsala universitet, berättar om den nätverkande drottning Margareta, i samtal med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat 30 augusti 2017.

 

Sändningstider

2018-10-21 kl. 08:40

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.