VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Female Rulers med Louise Berglund

Boken ”Female Rulers. Portraits of Power” porträtterar kvinnliga regenter genom historien och spänner över senmedeltid till nutid: från drottning Margareta till drottning Margrethe i Danmark. Louise Berglund, historiker vid Uppsala universitet, berättar om den nätverkande drottning Margareta, i samtal med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat 30 augusti 2017.

 

Sändningstider

2017-10-25 kl. 21:15

2017-10-26 kl. 18:50

2017-10-28 kl. 17:50

2017-11-08 kl. 09:40

2017-11-09 kl. 13:40

2017-11-10 kl. 21:45

2017-11-17 kl. 07:45

2017-11-29 kl. 14:40

2017-12-07 kl. 21:30

2017-12-10 kl. 09:45

2017-12-18 kl. 13:40

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.