VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2017/18 - Susanna Birgersson och Carl Lindstrand

Hoten mot kulturarvet

Kulturarvet är satt under svår press. Journalisten Susanna Birgersson och Carl Lindstrand, advokat och skribent i kulturarvsfrågor, diskuterar med PJ Anders Linder om vad som kan göras för att bemästra hoten. Vad finns att lära av det danska arbetet med att fastställa en kanon? Hur får man stopp på den ideologisering, snålhet och opportunism som präglar kulturpolitiken?

Intervjun spelades in i oktober 2017.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast