VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Kapitalismens betydelse med Anders Johnson

I antologin ”Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850–2016” behandlas Sveriges utveckling i och med näringsfrihetens införande. Vilken betydelse har kapitalismen för den svenska välståndsutvecklingen idag och hur såg det ut tidigare i historien? Om detta talar en av bokens skribenter skriftställaren Anders Johnson med programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in i november 2017.

 

Sändningstider

2018-01-05 kl. 13:50

2018-01-07 kl. 20:45

2018-01-10 kl. 21:40

2018-01-13 kl. 07:45

2018-01-18 kl. 22:45

2018-01-22 kl. 20:45

2018-01-23 kl. 18:00

2018-02-01 kl. 13:40

2018-02-12 kl. 14:40

2018-02-14 kl. 13:40

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.