VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Magnifika städer

Del 4 av 4

Del 4 av 4. London och New York blev gigantiska och utvecklades därmed till framtidens städer. Båda står fortfarande inför gigantiska urbana utmaningar.

Originaltitel: The Magnificent Three.

Produktion: Terranoa 2017.

 

Magnifika städer

Magnifika städer

I över fyrahundra år har Amsterdam, London och New York varit ”världsstäder”. Deras globala ambitioner inom handel gav inte bara upphov till intensiv rivalitet utan också till en urban arkitektur som vi än idag känner igen. Genom att utnyttja tredimensionell teknik återskapas deras historiska utveckling under århundradena.