VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Konsten och friheten - ett problemäktenskap?

Axess panelsamtal från Folk och Kultur i Eskilstuna 2019 0ch 2020. Deltagare: Torbjörn Elensky, Gunilla Kindstrand, Catta Neuding, Erik Thyselius och Nikola Matišić.

Inspelat på Folk och Kultur i Eskilstuna.