VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2019: Historia och nutid

Del 1 av 13: Individens roll i historien

Del 1 av 13. De flesta bedömare trodde 1940 att Storbritanniens bästa chans var en villkorad fred med Hitlertyskland. Sedan kom Churchill. 1958 uppfattas Frankrike som ostyrbart, på väg mot antingen kaos eller en militärkupp. Sedan kom Charles De Gaulle. Få, om någon, trodde att ett nära samarbete mellan Frankrike och Tyskland skulle uppstår ur ruinerna i andra världskrigets Europa. Sedan kom Jean Monnet, en av arkitekterna bakom kol- och stålunionen.

Hade historien sett likadan ut utan dessa personer? Med andra ord: är det strukturer eller individer som har störst betydelse? Niklas Ekdahl intervjuar Vernon Bogdanor, professor i statsvetenskap vid Kings College, som menar att individens roll i historien inte kan underskattas.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2019.

 

Sändningstider

2020-06-14 kl. 20:00

2020-06-15 kl. 21:50

2020-06-16 kl. 08:30

2020-06-17 kl. 17:00

2020-06-18 kl. 19:00

2020-06-19 kl. 23:00

2020-06-20 kl. 07:00

 

Global Axess 2019: Historia och nutid

Global Axess 2019: Historia och nutid

"Historia och nutid" är rubriken för årets upplaga av Global Axess. Går det att dra slutsatser av händelser i det förgångna eller är människan dömd att upprepa gårdagens misstag? Hur använder auktoritära regimer det egna landets historia för att säkra makten? Vilken roll spelar den enskilda individen i historien? I programmen försöker forskare, journalister och författare besvara de olika frågorna.