VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Hermann Broch med Richard Swartz

Hermann Broch (1886–1951) är en österrikisk författare vars ryktbarhet vilar i huvudsak på två omfattande romaner: Sömngångare och Vergilii död. I Sömngångare skildras hur 1800-talets värderingsvärld går under och 1900-talets bryter in. Romanens tre delar utspelas 1888, 1903 respektive 1918. Den segrande moderniteten kännetecknas av sin platthet, sin krasshet och sin fulhet. Vergilii död är å sin sida ett epitafium över själva litteraturen.

Richard Swartz, som under decennier var Svenska Dagbladets öst- och centraleuropakorrespondent, samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat hösten 2019.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.