VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

”Finland och Sverige – en sammanflätad historia”. Det var temat för De Svenska Historiedagarna 2019, som arrangerades i Helsingfors den 4-6 oktober. I Riddarhusets och litteratursällskapens vackra lokaler ordnades ett stort antal seminarier i skilda ämnen, men med särskilt fokus på grannländernas gemensamma förflutna.

Tio utvalda föredrag inspelade i Helsingfors i oktober 2019.