VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Om Sverige

Del 4 av 5: Staten och kommunerna

Del 4 av 5. Talare: Carl Hamilton – Ett svenskt dilemma: välfärdsstatens utmaningar, Hanne Kjöller – Fungerar sjukvården: vad får vi för pengarna?, Henrik Mitelman – Kostnaden för kommunerna blir en kostnad för staten: för oss alla.

Moderator: Lotta Gröning. Inspelat på Engelsbergs bruk den 6 februari 2020.

 

Sändningstider

2020-04-11 kl. 19:20

2020-04-18 kl. 22:00

2020-05-30 kl. 22:25

 

Om Sverige

Om Sverige: Seminarium från 6 februari 2020

Vart är Sverige egentligen på väg? Viss typ av brottslighet minskar absolut, men andra typer ökar som gängkriminalitet, sprängningar och skjutningar där bland annat flera oskyldiga kvinnor drabbats. Betyder den upplevda otryggheten kanske mera än den faktiska?